Menneskene i Skalar

Daglig leder
Knut Magnus
Aasli
kma@skalar.no
Forretningsutvikler
Andreas
Berg Dale
abd@skalar.no
Forretningsutvikler
Thomas
Lund
tl@skalar.no
Prosjektleder
Andreas
Parslow
ap@skalar.no
Designer
Eric
Haidara
eh@skalar.no
Art Director
Emily
Pfeffer
ep@skalar.no
Kreativ utvikler
Fred
Lesser
fl@skalar.no
Utvikler
Mathias
Nordvang
mn@skalar.no
Utvikler
Thorbjørn
Hermansen
th@skalar.no
Utvikler
Trym
Skaar
ts@skalar.no
Utvikler
Gudleik
Rasch
gr@skalar.no
Utvikler
Kjell-Magne
Øierud
kmo@skalar.no
Utvikler
Ken
Gullaksen
kg@skalar.no
Utvikler
Lasse
Krabye
lk@skalar.no
Utvikler
Kristinn Thor
Johannsson
ktj@skalar.no
Utvikler
Eivind
Elseth
ee@skalar.no
Utvikler
Ben
Cawkwell
bc@skalar.no
Utvikler
Arnab
Datta
akd@skalar.no